Novosti

Detaljni urbanistički plan “Industrijska zona Goran”- odluka o izradi DUP-a

  • March 16, 2018
Predsjednik Opštine Bar je dana 26.04.2017. godine donio Odluku o izradi detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona Goran” broj 01-1207. Ovdje možete preuzeti i bliže se upoznati sa sadržajem Odluke o izradi DUP-a i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu.   Odluka i programski zadatak DUP Goran Odluka strateske procjene_industrijska zona Goran
Detaljnije
 

Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Sutomore – centar”- odluka o izradi DUP-a

  • March 16, 2018
Predsjednik Opštine Bar je dana 22.08.2016. godine donio Odluku o izradi detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona Goran” broj 01-2435. Ovdje možete preuzeti i bliže se upoznati sa sadržajem Odluke o izradi DUP-a i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu. Odluka o izradi izmjena i dopuna DUPa Sutomore centar Odluka o izradi SPUŽS […]
Detaljnije
 

Anketa za potrebe izrade DUP-a »INDUSTRIJSKA ZONA GORAN«

  • January 16, 2018
Opština Bar je pokrenula postupak izrade detaljnog urbanističkog plana »Industrijska zona Goran«. Radi donošenja što kvalitetnijeg planskog dokumenta, u periodu od 15. januara do 10. februara 2018. godine sprovešće se anketa putem koje će zainteresovana javnost moći uzeti učešće u procesu planiranja. Anketne listove možete preuzeti OVDJE kao i u kancelariji 206A Sekretarijata za uređenje prostora. […]
Detaljnije
 3