Novosti

Upitnik za izradu programa privremenih objekata

  • August 7, 2018
U skladu sa čl. 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (S.l. br. CG br. 064/17) Sekretarijat za uređenje prostora opštine Bar objavljuje Upitnik za izradu programa privremenih objekata, kao i Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme. Zainteresovana lica popunjene upitnike treba da dostave Sekretarijatu za uređenje […]
Detaljnije
 

Program Javne rasprave DUP-a „Sutomore – centar“ Izmjene i dopune

  • August 3, 2018
DUP “Sutomore – centar” Izmjene i dopune stavlja se na javnu raspravu, shodno Odluci o utvrđivanju Nacrta br. 01-2235 od 31. jula 2018. godine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 03.08.2018. godine. Nacrt plana i Izvještaj su izloženi u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bar i mogu se pogledati svakog radnog dana od […]
Detaljnije
 3

Javna rasprava – Nacrt izmjena i dopuna DUP-a “Pečurice centar”

  • June 27, 2018
Predsjednik Opštine Bar je dana 17. septembra 2014. godine donio Odluku o izradi izmjena i dopuna DUP-a “Pečurice centar” broj 031-1007. Po dobijanju Izvještaja o reviziji planskog dokumenta od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Nacrt plana stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 15 dana počevši od 26.06.2018. godine. Uvid u Nacrt plana […]
Detaljnije