Novosti

OBAVJEŠTENJE

  • September 9, 2019
Sekretarijat za uređenje prostora je pokrenuo postupak Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na području Opštine Bar za period od 2019. do 2023. godine, te ovim putem obavještavamo  zainteresovane stranke da uvid u Program mogu izvršiti na sajtu Opštine Bar (www.bar.me) kao i u prostorijama ovog Sekretarijata. Zainteresovanu građani  sve eventualne primjedbe i sugestije mogu […]
Detaljnije
 1

OBAVJEŠTENJE

  • June 11, 2019
Obavještavamo Vas da je organizovano prethodno učešće javnosti u periodu od 05.06. do 05.07.2019.godine u cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta” – Ruža vjetrova, Opština Bar. Na predmetnom linku se nalazi planski dokument: http://www.mrt.gov.me/vijesti/202064/Prethodno-ucesce-javnosti-za-koncept-Izmjena-i-dopuna-Drzavne-studije-lokacije-Dio-sektora-58-turisticki-kompleks-Ponta-Ruza-vje.html Predlozi, sugestije i podaci mogu […]
Detaljnije
 

Upitnik za izradu programa privremenih objekata

  • August 7, 2018
U skladu sa čl. 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (S.l. br. CG br. 064/17) Sekretarijat za uređenje prostora opštine Bar objavljuje Upitnik za izradu programa privremenih objekata, kao i Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme. Zainteresovana lica popunjene upitnike treba da dostave Sekretarijatu za uređenje […]
Detaljnije
 

Program Javne rasprave DUP-a „Sutomore – centar“ Izmjene i dopune

  • August 3, 2018
DUP “Sutomore – centar” Izmjene i dopune stavlja se na javnu raspravu, shodno Odluci o utvrđivanju Nacrta br. 01-2235 od 31. jula 2018. godine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 03.08.2018. godine. Nacrt plana i Izvještaj su izloženi u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bar i mogu se pogledati svakog radnog dana od […]
Detaljnije
 3