Sekretar

mr. Slađana Živanović, dipl. ecc sladjanaz

Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i ruralni razvoj

Rođena 30.10.1980. godine u Baru.

 

OBRAZOVANJE:


  • Osnovnu školu završila u Baru.
  • Srednju turističku školu završila u Budvi.
  • Ekonomski fakultet završila u Beogradu.
  • Magistarske studije iz ekonomije završila u Beogradu.
  • Doktorantkinja je na doktorskim studijama iz ekonomije.

 

RADNO ISKUSTVO:


  • Carinski referent u Špediciji „Zenšped“ u Baru od 01.05.2004 do 30.06.2006. godine.
  • Izvršni direktor firme „Saroma“ u Baru od 01.07.2006 do 15.04.2011. godine.
  • Izvršni direktor firme Bio Save“ u Podgorici od 05.11.2012 do kraja 2014. godine.
  • Asistent na Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Baru.

 

OSTALO:


  • Autor 3 stručna rada, objavljenih u stručnim časopisima.