Sekretar

dr Boris Mijović boris

Sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti

Rođen 12.11.1966 god. u Baru.

 

OBRAZOVANJE:


Diplomirao na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1995 godine, a magistarsku tezu branio 31.01.2008. g. i time je stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. 22.11.2010. god odbranio doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

 

RADNO ISKUSTVO:


-1995-1997. g. – pripravnički staž – Advokatska kancelarija advokata Dragana Lekića.
– 1997 – 2003. g. Ministarstvo unutrašnjih poslova.
– 2003-2004. g. Saicaf-Mont Bar
– 2004-2006.g. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropskeintegracije
– 2006-2007.god. doo Athena services
– od 2007. g. u Opštini Bar – sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti.

 

OSTALO:


Poznavanje stranih jezika: Engleski jezik