Sekretar

Svetlana Gažević

Sekretar za opštu upravu

Rođena 08.11.1968. god. u Baru.

OBRAZOVANJE:


 • Osnovna škola „Jovan Tomašević“ u Virpazaru
 • Gimnazija „Slobodan Škerović“ u Titogradu
 • Pravni Fakultet u Podgorici

RADNO I POLITIČKO ISKUSTVO:


 • 1993-1996.  Osnovni sud Bar
 • 1996-1997.  JU Centar za socijalni rad
 • 1997-2014.  Skupštine opštine Bar (sekretar Skupštine opštine)
 • 2014-2016   Rukovodilac službe za pravne poslove i praćenje usaglašenosti propisa
 • 2016-2018      Sekretar Sekreatrijata za opštu upravu
 • 2018-            Sekretar Sekreatrijata za lokalnu samoupravu
 • 1998-            Član Opštinskog odbora DPS CG Bar
 • 2000-2011.  Član Glavnog odbora DPS CG
 • 2011-            Član Izvršnog odbora DPS CG Bar

OSTALO:


Poznavanje stranih jezika: Ruski jezik