Novosti

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih klubova 2018. godine

  • January 26, 2018
Na osnovu člana 5 Odluke o utvrđivanju osnove i kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu iz budžeta Opštine Bar (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi “broj 19/15 i 46/16) Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisuje JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih klubova Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta Opštine Bar […]
Detaljnije
 1

Obavještenje o prikupljanju građe za izradu Monografije Barskog ljetopisa

  • December 21, 2017
Obavještavamo zainteresovane građane da je u toku izrada jubilarnog izdanja Monografije Barskog ljetopisa povodom 30 godina njegovog postojanja, u kojoj će biti sabrani rezultati svih dosadašnjih dešavanja. Shodno tome, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u izradi Monografije Barskog ljetopisa, dostavljanjem materijala lično ili elektronskim putem na e-mail vjerakv@gmail.com, bilo da se radi o tekstualnom […]
Detaljnije
 2