Novosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  • November 1, 2019
Obavještavamo poreske obveznike koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, da izmire svoje poreske obaveze, naročito da izmire svoja zaostala dugovanja, jer poreski organ vršiti obračun kamate za neblagovremeno plaćanje po stopi od 0,03% dnevno, počev od narednog dana  od dana dospjelosti, i preduzima zakonske mjere prinudne naplate zaostalog duga, shodno Zakonu o poreskoj administraciji […]
Detaljnije
 

Dostavljanje Javnim obavještavanjem svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti i turističke takse za 2019. godinu

  • October 23, 2019
Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, da će Sekretarijat za finansije Opštine Bar, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom  postupku („Službeni list Crne Gore“, broj 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 40/18), […]
Detaljnije
 1

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI – III KVARTAL 2019.

  • October 15, 2019
Izvještaj o budžetskom zaduženju – III kvartal Izvještaj o neizmirenim obavezama – III kvartal Izvjestaj o ukupno ostvarenim izdacima – III kvartal Izvjestaj o ukupno ostvarenim primicima – III kvartal
Detaljnije
 

Finansijski izvještaji – II kvartal 2019.

  • July 16, 2019
Izvjestaj o budzetskom zaduzenju – II kvartal Izvjestaj o neizmirenim obavezama – II kvartal Izvjestaj o ukupno ostvarenim izdacima – II kvartal Izvjestaj o ukupno ostvarenim primicima – II kvartal
Detaljnije