Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 10. NOVEMBAR do 16 NOVEMBAR 2018.