Sa sastanka Opštinskog Tima za zaštitu i spašavanje: Epidemiološka situacija pogoršana u Ostrosu