Reagovanje Opštine Bar na saopštenje Željka Kosovića: Nepoznavanje prava škodi