Raičević na prezentaciji kapaciteta novog patrolnog broda