Raičević – Medoks: Brojne mogućnosti za saradnju Bara i britanskih preduzetnika