Radovi na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru teku planiranom dinamikom