Biografija

dr ZORAN SRZENTIĆzoran

Predsjednik Opštine Bar

Rođen 11.01.1954. godine u Baru.

 

OBRAZOVANJE:


• Osnovnu školu završio u Sutomoru.
• Gimnaziju završio u Baru.
• Medicinski fakultet završio u Beogradu.
• Specijalizaciju iz hirurgije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
• Završio trogodišnje doktorske postdiplomske studije.
• Zvanje doktor medicinskih nauka stekao 2009. godine, odbranom doktorske disertacije pod nazivom „Ekspresija VEGF-a i koncentracija IL17 u malignomima kolorektalne regije” na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.
• Za docenta izabran 2012. godine.

 

RADNO I POLITIČKO ISKUSTVO:


• Direktor u Opštoj bolnici „Blažo Orlandić” u Baru od 2003. do 2012. godine.
• Načelnik hirurgije u Opštoj bolnici „Blažo Orlandić” u Baru od 1999. do 2014. godine.
• Nosilac zvanja primarijus.
• Za posebne rezultate ostvarene u razvoju zdravstva, 2009. godine uručena nagrada Opštine Bar „24. Novembar”.
• Predavač na Pomorskom fakultetu u Baru na osnovnim studijama i Fakultetu za Mediteranske studije u Tivtu na magistarskim studijama.
• Predsjednik Opštinskog odbora DPS Bar od 2007. godine.
• Odbornik u Skupštini opštine Bar od 2006. do 2010. godine i od 2010. do 2014. godine – šef odborničkog kluba.
• Član Glavnog odbora Demokratske partije socijalista Crne Gore.
• Član Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje XXIV saziva Skupštine Crne Gore.
• Zamjenik predsjednika Odbora za evropske integracije i član Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje XXV saziva Skupštine Crne Gore.

 

OSTALO:


• Usavršavao se na:
• Vojno – medicnskoj akademiji u Beogradu,
• Institutu „Celt” Univerziteta u Moskvi,
• Univerzitetu Nagoya, Department 2, Medicinski fakultet kod prof. Akimasa Nakaoa u Japanu,
• Klinici „Herne”, Univerziteta Bohum u Njemačkoj,
• Klinici „La Brus” u Parizu.
• Autor više od 50 naučnih radova.
• Oženjen, otac dva sina Marka i Veljka. Supruga Sonja je spec. ginekolog u Opštoj bolnici „Blažo Orlandić” u Baru.