Predsjednik Raičević na sastanku sa predstavnicima JP „Regionalni vodovod“ i DOO „Vodovod i kanalizacija“