Biografija – Zoran Pajović

Zoran Pajović

Potpredsjednik Opštine Bar

Rođenj 18.07.1971. godine u Baru.

 

OBRAZOVANJE:


 • Osnovnu školu završio u Bar
 • Gimnaziju u Baru
 • Višu ekonomsku školu završio na Univerzitetu „Veljko Vlahović“, Crna Gora
 • Ekonomski fakultet završio na Univerzitetu u Novom Sadu i stekao zvanje Dipl. ecc
 • Odbranio magistarsku tezu na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu i stekao zvanje Magistra pravnih nauka

 

RADNO ISKUSTVO:


 • Od 1996. godine do 2007. godine MUP RCG na poslovima:
 • Pripravnik
 • Vođa bezbjedonosnog sektora
 • Komandir policije
 • Inspektor kriminalističke policije
 • Profesor u srednjoj školi Unitrašnjih poslova Danilovgrad
 • Instruktor i predavač na Policijskoj akademiji u Danilovgradu – predmet Kriminalistika
 • Od 2007. godine do decembra 2014. Opština Bar na poslovima: Načelnik Komunalne policije
 • Od decembra 2014. Potpredsjednik Opštine Bar
 • Spoljni saradnik – predavac na Policijskoj akademiji u Danilovgrad

 

STRUČNA OSPOSOBLJENOST:


 • Završio veliki broj specijalizovanih kurseva i stručnih seminara iz oblasti policijskih poslova u Crnoj Gori i inostranstvu.

 

OSTALO:


 • Nacionalnost: Crnogorac
 • Matrenji jezik: Crnogorski
 • Ostali jezici: Engleski jezik
 • Tehničke vještine: Poznavanje rada na računaru
 • Oženjen, otac troje djece