Biografija – Slađana Živanović

Slađana  Živanović FullSizeRender

Potpredsjednica Opštine Bar

Rođena 30.10.1980. godine u Baru.

 

OBRAZOVANJE:


 •  Osmogodišnju školu završila u Baru, a srednju Turističku školu u Budvi.
 • Ekonomski fakultet završila u Beogradu na Fakultetu za ekonomiju i političke nauke.
 • Specijalistički program: Terorizam, organizovani kriminal i bezbjednost, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Magistarske studije iz ekonomije na Fakultetu za ekonomiju i političke nauke u Beogradu.
 • Student treće godine doktorskih studija iz ekonomije.

 

RADNO I POLITIČKO ISKUSTVO:


 • Carinski referent u špediciji „Zenšped“ Bar od 01.05.2004. do 30.06.2006. god.,
 • Izvršni direktor firme „Saroma“ u Baru od 01.07.2006 do 15.04.2011. godine,
 • Izvršni direktor firme „Bio Save“ u Podgorici od 05.11.2012 do 28.12.2014.god.,
 • Sekretar sekretarijata za poljoprivredu u Opštini Bar od 29.12.2014. do 01.07.2016.g.
 • Službenik na raspolaganju u Opštini Bar od 02.07.2016 do 14.12.2016. godine.
 • Saradnik u nastavi – asistent na Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Baru na predmetima: Ekološki menadžment i Upravljanje kvalitetom od 2014./2015. školske godine i dalje.
 • Predsjednik MO Bar III i član OO SD Bar

OSTALO:


 1. Kao autor i koautor objavila radove iz oblasti ekonomije i ekologije, kao i didaktička sredstva.
 2. Član Rotary Kluba Bar od 2015. godine
 3. Neudata