Biografija – Sanela Ličina

Sanela Ličina SanelaLicina

Potpredsjednica Opštine Bar

Rođena 14.05.1974. godine u Beranama

 

 

OBRAZOVANJE:


 • Osnovnu školu “Radomir Mitrović” završila u Beranama 1987.godine
 • Gimnaziju “Panto Mališić” završila 1992.godine.
 • Fakultetsko obrazovanje stekla 2004.godine: Pravni fakultet u Kragujevcu, Univerziteta Kragujevac.Stečeno zvanje:dipl.pravnik.

 

RADNO ISKUSTVO:


 • Pravni zastupnik Uprave za šume – Pljevlja, PJ Berane od 2004. do 2012 godine. Djelatnost: Pravno zastupanje Uprave za šume – Pljevlja pred upravnim organima, osnovnim i privrednim sudovima u parničnim i krivičnim predmetima.
 • Dodatni posao: SL menager, Safe-invest, Holding AG. Beč – Austrija od 2007. do 2012. godine na poslovima organizovanja seminara i drugih oblika edukacije u cilju osposobljavanja lica za poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju.
 • Izvršni direktor Safe-invest, Holding AG. Beč – Austrija u Crnoj Gori od 2012. do 2016. na poslovima predstavljanje i zastupanje kompanije u zemlji i inostranstvu, unapređivanje poslovanja kompanije.
 • Potpredsjednica Opštine Bar od 2016. i dalje.

 

OSTALO:


 • Predsjednica Foruma žena BS Bar od 2015. godine, predsjednica MOBS Bar II od 2015,član GOBS i član OOBS Bar.
 • Student postdiplomskih-magistarskih studija na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici.
 • Osnivač „NVO NUR – Bar“koja je osnovana sa ciljem zaštite ljudskih i manjinskih prava nacionalnih manjina.
 • Udata, majka dvoje djece.