Potpisan Memorandum o saradnji Kancelarije za upravljanje projektima Opštine Bar i Caritas-a Barske nadbiskupije za realizaciju projekta “Dnevni boravak za starije osobe u opštini Bar”