Posjeta ambasadorke Velike Britanije i kapetana broda