Podrška Regionalnog vodovoda i Evropske banke za obnovu i razvoj projektima vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda na području Bara