Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 30. septembra do 06. oktobra 2017.god.