PLAN RADA sluzbenika Komunalne policije od 29. jun do 05. jul 2019.godine