Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 29. aprila do 05. maja 2017.