Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 27. oktobar do 02. novembra 2018.god.