Plan rada službenika Komunalne policije od 25. februara do 03.marta 2017.godine