Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 24.02 do 02.03.2018.god.