Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 23. do 29. septembra 2017. god.