Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 22.12. do 28.12. 2018.