Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 21.do 27. aprila 2018. god.