PLAN RADA SLUŽBENIKA KOMUNALNE POLICIJE od 21. 03. do 27. 03. 2020.godine