PLAN RADA sluzbenika Komunalne policije od 20. jul do 25. jul 2019.godine