Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 20. do 26. maja 2017.