Plan rada službenika Komunalne policije od 18. februara do 24. februara 2017.godine