Plan rada službenika Komunalne policije od 17. do 23. februara 2018.