Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 14. do. 20 oktobra 2017. god