Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 12. do 18.06.2018. god.