Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 11. do 17. 11. 2017. god.