Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 07. do 13. oktobra 2017.