Plan rada službenika Komunalne policije od 04. marta do 10. marta 2017.godine