Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 04. do 10. novembra 2017. god