Plan rada sluzbenika Komunalne policije 23. – 29.12.2017. i za vrijeme festivala u Virpazaru