Plan rada Komunalne policije za MASLINIJADU 2018.godine