Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Opštine Bar održao sastanak