Opština Bar ustupa službena vozila na raspolaganje organizaciji Crvenog krsta Bar