Opština Bar uputila molbu za pomoć prijateljskim gradovima NR Kine