Opština Bar opredijelila 40.000,00 € za adaptaciju sportske sale u Gimnaziji