Opština Bar obilježila Međunarodni dan mladih, u fokusu mladi poljoprivrednici