Opština Bar obezbijedila je donaciju u vidu 200 paketa pomoći za socijalno najugroženije stanovnike