Opština Bar kreirala mjere podrške privredi od blizu milion eura