Održan sastanak Tima za zaštitu i spašavanje u vanrednim situacijama